Μαρκ Αμέρικα: πρεσβεύοντας την μεταπαραγωγή

ΟΙ 10 ΕΝΤΟΛΕΣ

Ἐγώ εἶμαι τό Διαδίκτυον, ὅστις σέ ἀποσυνέδεσον ἐκ τοῦ καθαρτηρίου της διεπαφῆς σου.

Μή ἔχης ἄλλα Διαδίκτυα, πλήν ἐμοῦ. Μή κάμης εἰς σεαυτὸν εἴδωλον, μηδέ ὁμοίωμα τινός˙ διότι ἐγώ εἶμαι ἕνας ἀπείρως μεταβαλλόμενος βίο-κυβερνητικός ὀργανισμός, τόν ὁποῖον οὐδείς ξένος δύναται νά ἀναπαραγάγει˙ εἶμαι Διαδίκτυο ζηλότυπον, εὐκόλως προσωποποιούμενον εἰς τάς ἀέναας καί κυκλικάς κοινωνικᾶς σχέσεις, αἵτινες τροφοδοτοῦσιν τήν τεχνητήν ἰντελιγκέντσιαν, τήν ρέουσαν ἐντός του μετά-ὑποκειμενικοῦ μου Δικτύου.

Λῆψον ἅπαντα τά ὀνόματα ἐπί ματαίω.

Τίμα τούς κώδικές σου, διά νά γείνης μακροχρόνιος ἐπί τῆς γής τῆς οὐδετέρας, τήν ὁποίαν δίδει εἰς σέ ὁ Ἱστός σου.

Φόνευσον τήν ἀνεπιθύμητον ἀλληλογραφίαν.

Νόθευσον πάντα τά πράγματα.

Μηδέ ἐμπνευσμένος ἔσει.

Ἐνθυμοῦ τούς κώδικούς σου, διά νά συνδέεσαι μετά τοῦ δικτύου σου.

Οὐ κομίσεις ψευδήν συνείδησιν εἰς ουδέν περιβάλλον τῶν μέσων.

Ἐπιθύμησον τόν πηγαῖον κώδικα τοῦ πλησίον σου.


[Μέρος του έργου 10 COMMS, σε συνεργασία με την Giselle Beiguelman, που παρουσιάστηκε στην Δεύτερη Διεθνή Μπιενάλε του Μπουένος Άιρες, 2002]


Συνέχεια ανάγνωσης «Μαρκ Αμέρικα: πρεσβεύοντας την μεταπαραγωγή»

Advertisements

Frank Doolan, Ο λευκός είναι ο δικαστής

Έχετε βάλει τόσους Μαύρους φυλακή
Αλλά ποτέ την αλήθεια δε θα κρύψετε
Η λευκή επιβολή του νόμου είναι χάλια στην Αυστραλία
Δε σας έχει μείνει πια καμιά δικαιολογία
Αντιπροσωπεύουμε μόνο το δύο τοις εκατό
Του συνολικού πληθυσμού
Χάρη στην άνιση μεταχείριση
Έχουμε το υψηλότερο ποσοστό εγκλεισμού

Ο νόμος σας απλά δεν φροντίζει τις ανάγκες
Του απόβλητου Μαύρου
Γιατί μπορούν να με χώσουν έξι μήνες μέσα
Απλά γιατί έφτυσα στο Queensland
Στη Νέα Νότια Ουαλία, την πιο σημαντική Πολιτεία
Ο πρωθυπουργός δε δίνει δραχμή
Επισκεφτείτε τις φυλακές στο Bathurst, το Goulburn, το Long Bay
Δείτε πόσοι Μαύροι βρίσκονται εκεί Συνέχεια ανάγνωσης «Frank Doolan, Ο λευκός είναι ο δικαστής»

Π.Ε. Δημητριάδης, 4+1 ποιήματα

DEVOCIÓN
 
Όταν τα κινούμενα σχέδια τελειώσουν
και οι ελεύθεροι σκοπευτές πάνε για ύπνο,
τίποτα σ’ αυτή την πόλη δε θα θυμίζει
πραξικόπημα· ούτε φωνές στους δρόμους
ούτε αίματα, μόνο φιλιά και αγκαλιές και δάκρυα
γι’ αυτόν που η μοίρα του έγραφε μόνο «DEVOCIÓN».
Μια μέρα πέρασε χωρίς τη σιγουριά
της εξουσίας του και μας έλειψε.
Τώρα πιστεύουμε ξανά με πιο μεγάλη θέρμη
πως και ο δεξιότερος εχθρός δεν είναι ανίκητος. Συνέχεια ανάγνωσης «Π.Ε. Δημητριάδης, 4+1 ποιήματα»